1. கேரொலைனா தமிழ்ச்சங்கம் கோடை விழா 2016 அழைப்பு

Date & Time: Saturday July 16th, 2016 from 1:30pm to 4pm

Address: Bond park Senior Center, 801 High House Road, Cary, NC 27513


சிறப்பு விருந்தினர் சித்த மருத்துவர் Dr.G.சிவராமன் அவர்கள்
"உடல் நலம், உள்ள நலம், சமூக நலம்" என்றதலைப்பில் சிறப்புரை.


2. கேரொலைனா தமிழ்ச்சங்கம் முத்தமிழ் விழா 2016 அழைப்பு

Date & Time: Saturday September 24th from 1:30PM to 8:30pm

Address: Green Hope High School, 2500 Carpenter Upchurch Rd, Cary, NC 27519


Please register your program using the below link

https://docs.google.com/forms/d/16wMZeJGSpKg1z_-ez9Vcv85ubb8Uha7yCeWBbW4htf0/viewform 
​​​


Tamil Class

Youth Committee


இந்த இளைஞர் அணி குழு தமிழ் மொழி, கலை, கலாசாரம், பாரம்பரியம், பண்பாடு ஆகியவற்றை கற்று கொள்ளவும், கற்று கொடுக்கவும் உதவும். கூட்டம் 01/16/2016 -ம் தேதி நடந்தது.The Cary Tamil School is a non-profit organization registered in the state of North Carolina, USA. It has been founded to create and provide opportunities for our children to enjoy, learn and become fluent in their mother tongue, Tamil.  Children who are school age ready (5 years and up) can register for Tamil classes. Classes are held on most Sunday afternoons during the school year. Please email cts.principal@yahoo.com for more information.

Tamil Sangam of Carolina is an organization devoted to people in around Triangle area (Raleigh, Cary, Durham, Apex, Chapel Hill, Greensboro) who have an interest in Tamil language and culture.


The primary mission of Tamil Sangam is to promote and cultivate Tamil language and culture by organizing social and cultural events, celebrating major Tamil festivals, teaching Tamil to the next generation and participation in charitable causes.


Membership to Tamil Sangam is open to anyone who have an interest in Tamil language and culture.

Welcome/நல்வரவு


கேரொலைனா தமிழ்ச் சங்கம்

​ Tamil Sangam of Carolina, Inc.
(A Registered Non-Profit Cultural Organization)

Sustainable Development Projects for Villages

Type your paragraph here.இனிய தமிழ் உள்ளங்களே வணக்கம்!


                    Thank you for your support on Flood Disaster Relief effort for Chennai and Cuddalore. Now Tamil Sangam of Carolina, our Youth committee and other US Tamil Sangam organizations jointly identified Abdul Kalam Vision India Movement (AKVIM), Tamil Nadu Branch for their next mission of creating Sustainable Development Projects for 10 villages in Cuddalore and 30 slums in Chennai lead by Thiru V.Ponraj, who was a mentor and chief adviser for 20 years to late Dr.APJ Abdul Kalam.