7/12/2014  திரு.முருகானந்தம் - சிறப்பு நிகழ்ச்சி தலைப்பு: புதியன செய்தல்

2/22/2014 இலக்கியத் தமிழ்ச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி! தலைப்பு: இலக்கியமும் வாழ்க்கையும்

   11/8/2013 வைதேகி ஹெர்பெர்ட் நடத்திய சங்க இலக்கியப் பட்டறை

  9/6/2013 கவிஞர் அறிவுமதி-சிறப்பு நிகழ்ச்சி

7/14/2012 Kodai Vizha -​கவிதாயிணி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் உரை

தலைப்பு: பெண் அன்றும் இன்றும்

7/14/2012 - Kodai Vizha கலைமாமணி T.K.S.கலைவாணன்அவர்களின் இசை நிகழ்ச்சி

Event Details
சித்த மருத்துவர் Dr.G.சிவராமன் சிறப்புரை -உடல் நலம், உள்ள நலம், சமூக நலம் July 16th 2016 at Bond Park Senior Center Hall 
புறமனை விருந்து PICNIC EVENT April 23rd at CRAB TREE LAKE PARK
Sanga Tamil Pattarai & Fund raise for Harvard Tamil Chair
By Vaidehi Herbert
April 23-24th 2016 at Muraleetharan Home
2016 Pongal Vizha
January 30th 2016, 1:30PM at Green Hope High School
Youth Committee 5K Run Walk for Chennai Flood Relief  December 26th 2015 9:00 - 10:30 AM at Apex Community park
2014 Chithirai Thirunal (Picnic) April 12th 2014 at Lake Wheeler Park
2014 Speech by Maraimalai Ilakkuvanar Feb 22nd 2014 at Apex Community Center 
2014 Pongal Vizha
Jan 19th 2014 at Cary Arts Center
2013 Special Event (Sanga Ilakiya Pattarai by Vaidehi Herbert) Nov 8 - 10th 2013 at 121, Trinity Grove Drive, Raleigh, NC 27607
2013 Election for 2014-2016 Nov 16th 2013 from 2 PM – 6 PM at Herbert C Young Community Center
2013 Special Event (Speech by Kavingar Arivumathi) Sep 6th 2013 from 6:30 PM – 9 PM at Bond Park Community Center
2013 Kodai Vizha July 13th 2012 between 1 PM - 5 PM at Cary Arts Center
2013 Community Service June 1st 2013 8 AM – 12 noon at Inter-Faith Food Shuttle Teaching Farm
2013 Special Event (Kavanagam by Kalaichezhian) May 18th 2013 from 3 PM - 7 PM at Bond Park Senior Center
2013 Chithirai Thirunal (Picnic) April 27th 2012 from 12noon to 5pm at Apex Community Park 
2013 Pongal Jan 20th 2013 from 1 PM - 6 PM at Cary Arts Center
2012 Movie night Nov 16  -17th 2012 from 7pm at Carmike Cinema 16
2012 Kodai Vizha July 14th 2012 from 3 PM - 10PM at Cary Arts Center
2012 Chithirai Thirunal (Picnic) April 28th 2012  at Apex Community Park
2012 Pongal Jan 15th 2012 from 1 PM - 5 PM at Cary Arts Center

Copyright @2016 Tamil Sangam of Carolina, All Rights Reserved


Powered by Wild Apricot Membership Software