பொங்கல் விழா Pongal Vizha 2019

  • 26 Jan 2019
  • 1:00 PM - 10:00 PM
  • Green Hope High School, 2500 Carpenter Upchurch Rd, Cary, NC

Registration

  • Dinner per plate $8 age 6 and above for Preregistration and $10 at the event

பொங்கலோ பொங்கல்!!!

தமிழர் பெருவிழா! பொங்கல் திருநாள் 2019 கொண்டாட்டம்.

கேரொலைனா தமிழ்ச் சங்கம் பொங்கல் விழா 2019க்கு  அன்புடன் அழைக்கிறது.

தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்களின் பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி  இடம்பெற உள்ளது. நீங்கள் அனைவரும் தவறாது வருகை தருமாறு கேரொலைனா தமிழ்ச்சங்கம் அன்புடன் அழைக்கிறது. 


Copyright @2016 Tamil Sangam of Carolina, All Rights Reserved


Powered by Wild Apricot Membership Software