முத்தமிழ் விழா Muththamizh Vizah 2019

  • 02 Nov 2019
  • 2:00 PM - 8:00 PM
  • Salem Middle School Auditorium, Salem Middle School, Jenks Carpenter Road, Apex, NC

Registration

  • Dinner per plate $6 age 6 and above for Preregistration and $8 at the event

Registration is closed

அன்புடையீர் வணக்கம்

கேரொலைனா தமிழ்ச் சங்கம் முத்தமிழ் விழா 2019க்கு  அன்புடன் அழைக்கிறது.

நம் கேரொலைனா தமிழ்சங்கம் இவ்வாண்டு முத்தமிழ் விழாவினை வரும் நவம்பர் திங்கள் இரண்டாம் நாள் சிறப்புற கொண்டாடவிருக்கிறது. முத்தமிழ் விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் அனைவரும் உங்களின் ஆதரவினை நல்கி இவ்விழா சிறப்புற நடைபெற தவறாது வருகை தருமாறு கேரொலைனா தமிழ்ச்சங்கம் அன்புடன் அழைக்கிறது

நன்றி

நாள் சனிக்கிழமை 

தேதி- நவம்பர் 02, 2019

இடம்- Salem Middle School Auditorium, Salem Middle School, Jenks Carpenter Road, Apex, NC

நேரம்-  மதியம்2:00 மணி முதல் - மாலை8:00 மணி வரை


Copyright @2016 Tamil Sangam of Carolina, All Rights Reserved


Powered by Wild Apricot Membership Software